Almanca Türkçe Sözlük

Arama sonucu sözlükde bulunan kelimeler :
Almanca Türkçe
die Anforderung talep n
der Anspruch talep n
der Antrag talep
die Aufforderung talep n
die Beanspruchung talep
der Bedarf talep n
das Begehren talep n
die Bewerbung talep n
das Erfordernis talep n
das Ersuchen talep n
die Forderung talep n
das Geld talep
das Interesse talep n
die Klage talep
die Nachfrage talep n
das Verlangen talep
der Wunsch talep
Cümle içi arama sonuçları :
Almanca Türkçe
der Abruf talep etme n
der Abrufauftrag talep üzerine emir
die Abrufbestellung talep üzerine sipariş
abrufen v talep etmek v
abverlangen v talep etmek v
anfordern v talep etmek v
das Anforderungsformular talep örneği
das Anforderungsformular talep formüleri
der Anforderungsschein talep tezkeresi
der Anspruchsberechtigter talep sahibi
daha fazla çeviri
Almanca Türkçe Sözlük Copyright © 2012 Cvelop - Diğer CDICT Sözlükleri: Rusça Türkçe Sözlükİngilizce Türkçe SözlükAlmanca İngilizce Sözlük