Almanca Türkçe Sözlük

Cümle içi arama sonuçları :
Almanca Türkçe
Antrag auf Erteilung einer Konzession ruhsatname dilekçesi
Antrag auf Geschäftseröffnung iş yeri ruhsatı dilekçesi
Antrag auf Konkurseröffnung iflasın açılması için dilekçe
Antrag auf Liquidation tasfiye dilekçesi
Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için müracaat
Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich yıllık gelir vergisi denkleştirmesi için dilekçe
Antrag auf Steuererstattung vergi iadesi için dilekçe
Antrag auf Zollabfertigung gümrük muamelesi dilekçesi
Antrag auf Zollabfertigung gümrük işlemi dilekçesi
Antrag auf Zwangsliquidation cebren tasfiye için dilekçe
Antrag bewilligen dilekçeyi kabul etmek
Antrag einbringen dilekçe sunmak
Antrag einbringen dilekçe vermek
Antrag einreichen dilekçe vermek
Antrag stellen müracaat etmek
Antrag stellen dilekçe vermek
Antrag stellen talepte bulunmak
Antrag stellen başvuruda bulunmak
Antrag unterstützen dilekçeyi aynen kabul etmek
Antrag unterstützen talebi desteklemek
bir önceki sayfa daha fazla çeviri
Almanca Türkçe Sözlük Copyright © 2012 Cvelop - Diğer CDICT Sözlükleri: Rusça Türkçe Sözlükİngilizce Türkçe SözlükAlmanca İngilizce Sözlük