Almanca Türkçe Sözlük

Arama sonucu sözlükde bulunan kelimeler :
Almanca Türkçe
der Bescheid bildirge
der Bescheid bilgi n
der Bescheid cevap
der Bescheid emir n
der Bescheid emirname
der Bescheid haber
der Bescheid ihbar n
der Bescheid karar n
der Bescheid kararname
der Bescheid karşılık n
der Bescheid müzekkere
der Bescheid yanıt n
der Bescheid karşılık bilgi
Cümle içi arama sonuçları :
Almanca Türkçe
Bescheid geben bildirmek
abschlägiger Bescheid olumsuz cevap
abschlägiger Bescheid red kararı cevabı
Bescheid erhalten haber almak
Bescheid erhalten cevap almak
Bescheid erteilen tefhim etmek
Bescheid geben cevap vermek
Bescheid geben haber vermek
Bescheid wissen bilgi sahibi olmak
endgültiger Bescheid kesin cevap
daha fazla çeviri
Almanca Türkçe Sözlük Copyright © 2012 Cvelop - Diğer CDICT Sözlükleri: Rusça Türkçe Sözlükİngilizce Türkçe SözlükAlmanca İngilizce Sözlük