Almanca Türkçe Sözlük

Arama sonucu sözlükde bulunan kelimeler :
Almanca Türkçe
die Anmeldung beyan n
die Anmeldung bildiri n
die Anmeldung bildirme n
die Anmeldung duyuru n
die Anmeldung ilan n
die Anmeldung kaydolma n
die Anmeldung müracaat n
die Anmeldung tebliğ n
die Anmeldung yazılma n
die Anmeldung otelde resepsiyon
die Anmeldung kayıt ve tescil
die Anmeldung haber verme
die Anmeldung n başvuru
die Anmeldung n kayıt yazdırma
die Anmeldung n haber
die Anmeldung n baş vurma
Cümle içi arama sonuçları :
Almanca Türkçe
Anmeldung der Warenausfuhr ihraç edilecek malların beyanı
Anmeldung der Wareneinfuhr ithal edilecek malların beyanı
Anmeldung des Konkurses iflasın beyanı
Anmeldung einer Konkursforderung iflas tespiti beyanı
Anmeldung eines Patents patentin kayıt ve tescili
Anmeldung eines Warenzeichens markanın tescili için müracaat
Anmeldung zum Handelsregister ticaret siciline kayıt ve tescil
handelsgerichtliche Anmeldung ticaret mahkemesince tescil
Almanca Türkçe Sözlük Copyright © 2012 Cvelop - Diğer CDICT Sözlükleri: Rusça Türkçe Sözlükİngilizce Türkçe SözlükAlmanca İngilizce Sözlük